Doanh nghiệp kinh doanh Offline

Áp dụng cho tất cả Doanh nghiệp có cửa hàng bán hàng/dịch vụ offline với địa chỉ kinh doanh cụ thể: siêu thị, cửa hàng tiện lợi, quán ăn, cà phê, cửa hàng thời trang, trang sức, v.v…
Sau khi đăng ký tài khoản kinh doanh với Paynet One, Doanh nghiệp sẽ có thể nhanh chóng sử dụng/ tích hợp các giải pháp thanh toán bằng QR tĩnh/ QR động/ QuickPay để tiến hành thanh toán giao dịch tại quầy.

Đăng ký tài khoản kinh doanh

Doanh nghiệp kinh doanh Online

Áp dụng cho tất cả Doanh nghiệp có Website/ Mobile Web/ Ứng dụng di động (Mobile App) để bán hàng/ dịch vụ trực tuyến.
Sau khi đăng ký tài khoản kinh doanh với ZaloPay, Doanh nghiệp sẽ có thể nhanh chóng sử dụng/ tích hợp các giải pháp thanh toán web-to-app, mobile web-to-app, app-to-app, cổng Paynet One để tiến hành thanh toán tại website/ mobile web/ app của Doanh nghiệp.

Đăng ký tài khoản kinh doanh

Tài liệu cần thiết khi đăng ký

1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

2. Giấy phép ngành nghề kinh doanh có điều kiện

3. Giấy đăng ký chi nhánh, địa điểm kinh doanh của các cửa hàng

4. Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân của người đại diện doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

5. Hình ảnh chụp địa điểm kinh doanh, hình ảnh chụp cá nhân kinh doanh, đại diện hộ kinh doanh kinh doanh

6. Chứng từ chứng minh Đơn vị chấp nhận thanh toán sở hữu website/ ứng dụng

7. Chứng từ chứng minh đã thông báo, đăng ký với Bộ công Thương

8. Giấy ủy quyền của người ký

Chi phí đăng ký

Không thu bất kỳ khoản phí nào trong quá trình Doanh nghiệp đăng ký tài khoản và tích hợp giải pháp thanh toán Paynet One.

Bắt đầu thu phí giao dịch theo mức phí quy định khi Doanh nghiệp tiến hành giao dịch, mức phí theo quy định của Paynet One.

Mức phí và chu kỳ đối soát dựa trên ngành nghề tương ứng của doanh nghiệp.

Quy trình đăng ký

BƯỚC 1 – ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN

Đăng ký tài khoản kinh doanh với các thông tin doanh nghiệp cơ bản. Đồng ý với điều khoản hợp đồng Paynet One thể hiện khi đăng ký tài khoản.

BƯỚC 2 – CẬP NHẬT CHỨNG TỪ

Tải lên và cập nhật các chứng từ cần thiết: giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số thuế, v.v…

BƯỚC 3 – IN QR / NGHIỆM THU
  • Với giải pháp QR Tĩnh: Sau khi đăng ký thành công, hệ thống sẽ kiểm tra tính hợp lý của hồ sơ đăng ký và cung cấp QR Tĩnh sau 2 giờ làm việc (giờ hành chính).
  • Với giải pháp QR Động hoặc QuickPay: Doanh nghiệp cần tiến hành tích hợp kỹ thuật, Paynet One sẽ hỗ trợ nghiệm thu sau khi tích hợp thành công.
  • Sau khi in QR/Nghiệm thu, Doanh nghiệp có thể triển khai thanh toán bằng nguồn Ví (trong khi chờ thẩm định).
BƯỚC 4 – PAYNE ONETHẨM ĐỊNH

Doanh nghiệp in và ký bản Hợp đồng sử dụng dịch vụ, sau đó gửi bản cứng về cho Paynet One trong vòng 5 ngày làm việc. Sau khi nhận hợp đồng, bộ phận pháp chế của Paynet One sẽ tiến hành thẩm định hồ sơ doanh nghiệp trong 2 ngày làm việc. Nếu hồ sơ đủ điều kiện, doanh nghiệp sẽ được chấp nhận thanh toán bằng tất cả các kênh thanh toán và hạn mức thanh toán chung của Paynet One.

Đăng ký ngay hôm nay, tiện lợi cho tương lai

Đăng ký ngay tài khoản kinh doanh